УКРАИНСКИЙ

АУДИТОРСКИЙ

ЦЕНТР

ул. Антоновича (Горького), 24

телефон: (+38044) 331-70-51

(+38093) 496-65-85

факс: (+38044) 287-39-20

E-mail: info_uac@ukr.net

ЩОДО КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, СТРОК ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ПО ЯКІЙ МИНУВ

Чи включається до доходу кредиторська заборгованість, строк позовної давності по якій минув до 01.04.11 (минуло три роки), а кредитор не подав у суд та не пред'явив жодних претензій щодо сплати боргу?

Відповідно до пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 ПКУ безнадійною заборгованістю вважається заборгованість, за якою, зокрема, минув строк позовної давності.
Стаття 257 Цивільного кодексу України передбачає, що строк позовної давності за загальним правилом визначається тривалістю у три роки.
Відповідно до пп. 159.1.2 ПКУ покупець зобов'язаний зменшити витрати на вартість заборгованості, визнану судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає день набрання законної чинності рішенням суду про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису.
У випадку погашення заборгованості покупцем до моменту звернення продавця з позовом до суду або до вчинення нотаріусом виконавчого напису зменшувати витрати покупцю не потрібно.
Треба зазначити, що згідно з п. 5 підрозділу 4 розділу XX ПКУ норми пункту 159.1 статті 159 цього Кодексу не поширюються на заборгованість, що виникла у зв'язку із затримкою в оплаті товарів, виконаних робіт, наданих послуг, якщо заходи щодо стягнення таких боргів здійснювалися до 01.04.11.
У такому випадку, якщо продавець звернеться до суду (з урахуванням строку позовної давності), покупець повинен буде збільшити доходи на суму непогашеної заборгованості (її частини), визнаної у порядку досудового врегулювання спорів або судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає перша з подій:
– або 90-й календарний день з дня граничного строку погашення такої заборгованості (її частини), передбаченого договором, або визнаної претензією;
– або 30-й календарний день від дня ухвалення рішення судом про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису.
Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 ПКУ фінансова допомога – фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі.
Безповоротна фінансова допомога – це сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів, сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості, сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності.
Таким чином, кредиторська заборгованість, яка не стягнута після закінчення строку позовної давності, вважається безповоротною фінансовою допомогою.
При цьому, згідно з пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 ПКУ інші доходи включають, зокрема, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи.

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЙ

АУДИТ ПРЕДПРИЯТИЙ